Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Ce e economia socială

 Economia socială (numită şi „economie solidară” sau „al treilea sector) s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluţii noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităţilor şi pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunităţii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.

Economia socială include forme diverse de organizare şi/sau juridice cum ar fi: cooperativele, societăţile mutuale, asociaţiile, fundaţiile etc.

Deşi există diferenţe de la ţară la ţară, peste tot în Uniunea Europeană există entităţi comparabile care au aceleaşi caracteristici, chiar dacă acestea nu sunt descrise că făcând parte din „economia socială” şi nu sunt reglementate juridic în toate statele membre.

Scopul principal al economiei sociale, în comparaţie cu scopul economiei de piaţă, nu este obţinerea de profit, ci constă în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

Economia socială acordă prioritate unui model de întreprindere (întreprindere de economie socială)* care nu se poate caracteriza prin dimensiuni sau prin sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea, ci prin respectarea unor valori comune printre care se numără:

 • supremaţia participării actorilor sociali, a persoanei şi a obiectivelor sociale asupra capitalului;

 • apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi al responsabilităţii;

 • comuniunea între interesele membrilor utilizatori şi interesul general;

 • controlul democratic exercitat de membri organizaţiei/ întreprinderii;

 • adeziunea voluntară şi deschisă;

 • autonomia de gestiune şi independenţa faţă de autorităţile publice;

 • alocarea celei mai mari părţi a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi de furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general.

În acelaşi timp, întreprinderile de economie socială joacă un rol important în sprijinirea obiectivelor stabilite prin politicile guvernamentale, astfel:

 • ajutând la creşterea productivităţii şi competitivităţii;

 • contribuind la dezvoltarea unei societăţi inclusive şi participative;

 • încurajând şi abilitând membrii comuniatii să participe la rezolvarea unor probleme locale;

 • oferind o nouă modalitate de furnizare a serviciilor publice.

Sursă: Institutul de Economie Socială