Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Ce este dezvoltarea durabilă?

Definiția dezvoltării durabile dată de Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare este: "dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi".

 

Iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi cauta in primul rand prezervarea calităţii mediului înconjurător. In prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub aspect economic şi social. Obiect al dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate şi echitate între state, nu numai între generaţii.

 

Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica al caror fundament îl reprezinta asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice si potențialul natural. Dezvoltarea durabilă trebuie privită ca o adaptare a societății și a economiei la marile probleme cu care omenirea se confruntă în prezent. Oamenii stau în centrul preocupărilor dezvoltării durabile. Ei au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în armonie cu natura.

 

Aspecte ale dezvoltării durabile:

 

 • Abordarea integrativă

 • Principiul "Gândeste global, acționează local!"

 • Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării

  

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare:

 

 1. Îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul durabilităţii.
 2. Îndeplinirea nevoilor – care definește scopul dezvoltării
 3. Mentinerea compatibilității dintre dimensiunea populației și capacitatea productivă a eco-sistemului care recunoaște că exista limite și cerinte pentru echilibru
 4. Implementarea unui proces al schimbării – care confirmă că definirea cerințelor și nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se va schimba odata cu situațiile, condițiile și timpul.

  

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere, prin următoarele elemente :

 

 • economie: eficiență, creștere, stabilitate
 • societate: nivel de trai, echitate, dialog social și delegarea responsabilităților, protejarea culturii/patrimoniului
 • ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate, evitarea poluării

 


La nivelul Uniunii Europene, în cadrul Consiliul European de la Goteborg, din iunie 2001, a fost adoptată Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă. Obiectivele generale ale Strategiei sunt următoarele:

 

 • Limitarea schimbarilor climatice și a costurilor și efectelor sale negative pentru societate și mediu.
 • Asigurarea că sistemul de transport satisface nevoile economice, sociale și de mediu ale societatii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra economiei, societății și mediului.
 • Promovarea modelelor de producție si consum durabile.
 • Îmbunătățirea managementului și evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor.
 • Promovarea unei bune sănătați publice în mod echitabil și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor asupra sănătății.
 • Crearea unei societăți a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarității între și în cadrul generațiilor, a asigura securitatea și a crește calitatea vieții cetățenilor ca o preconditie pentru păstrarea bunăstării individuale.
 • Promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, asigurând că politicile interne și externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă și angajamentele internaționale ale acesteia.

 

surse:

http://www.serviciisociale.info/js/ckfinder/userfiles/files/Dezvoltare%20durabila.pdf

http://comunitatedurabila.ro/articol/8/ce-este-dezvoltarea-durabila.html

http://planningoradea.blogspot.ro/2011/11/principiile-dezvoltarii-durabile.html