Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Combaterea sărăciei prin stimularea antreprenoriatului

Pentru a înțelege cât mai bine care sunt metodele prin care sărăcia în lume poate fi ameliorată, trebuie să punem persoana în centrul gândirii economice. De asemenea, aflăm mai multe despre cauzele sărăciei dacă abordăm problema în sens contrar și ne întrebăm care sunt, de fapt, cauzele bogăției.  

Când punem persoana în centrul gândirii economice se schimbă și modul în care privim bogăţia şi sărăcia. În loc să ne întrebăm care sunt cauzele sărăciei, încercăm să înțelegem care sunt cauzele bogăției, care sunt condiţiile pentru ca dezvoltarea omului să se producă, crescând astfel prosperitatea. 

Dacă îi privim pe cei săraci ca parteneri, nu doar simpli beneficiari pasivi ai ajutorului nostru, mutăm centrul responsabilității de pe organizațiile internaționale, spre cei săraci și ne concentram pe încurajarea dobândirii autosuficienței financiare de către acestia. Conform proiectului Poverty Cure implementat de Acton Institute, acest lucru se poate obține prin trecerea: 

• De la asistență la antreprenoriat
• De la reducerea sărăciei la crearea bogăţiei
• De la paternalism la parteneriate
• De la pomeni la investiţii
• De la a-i vedea pe cei săraci ca o povară sau simpli consumatori, la a-i percepe ca fiind potențiali creatori 
• De la a privi oamenii și economia ca subiecți ai experimentelor, la a căuta solidaritatea cu cei săraci 
• De la a vedea pe cei săraci ca destinatari ai ajutoarelor, la a-i recunoaște ca fiind agenți ai schimbării, oameni cu demnitate, putere de muncă şi creativitate
• De la încurajarea dependenţei, la integrarea celor săraci în reţele de productivitate şi schimb
• De la subvenţii şi protecţionism, la comerţ liber și concurență 
• De la a percepe economia globală ca fiind de sumă fixă, la a înțelege că antreprenoriatul poate dezvolta economiile.

Filantropia joacă un rol indispensabil în eforturile de a-i ajuta pe cei săraci, dar obiectivul organizaţiilor caritabile ar trebui să fie acela de a-i ajuta să-și depășească starea de dependenţa. 

 

În ciuda bunelor intenții, planurile de întrajutorare la scară foarte mare s-au dovedit în mare parte ineficiente. Trilioane de dolari oferiți ca ajutor pe parcursul ultimilor şaizeci de ani nu au putut scoate cele mai sărace țări din sărăcie extremă. Nicio ţară nu a devenit bogată şi auto-suficientă prin ajutor financiar extern – fie că acesta a fost public sau privat. Pe termen lung, rezerve sustenabile de hrană, apă potabilă, sănătate și educaţie sunt create de economiile locale, care integrate în rețele interdependente, creează bogăție. De aceea, lucrurile trebuie regândite, Acton Institute propune o serie de măsuri, printre care: Promovarea demnității persoanei şi a familiei, mutarea centrului de responsabilitate de la organizațiile internaționale la cei săraci, facilitarea comunităţilor vibrante şi a asociaţiilor civile de voluntariat – independente față de stat - deoarece acestea sunt esenţiale pentru dezvoltarea umană autentică şi ajută în crearea solidarităţii între oameni; crearea și încurajarea instituțiilor proprietății private, a statului de drept, de liberă asociere, de liber schimb, şi promovarea unei culturi bazate pe încredere. Aceste instituții permit celor săraci să se asocieze în rețele de productivitate și schimb și crearea unui climat pozitiv pentru afaceri şi spirit antreprenorial; permit promovarea libertății de a urmări activități productive fără teama de opresiune şi furt şi promovarea unei culturi bazate pe antreprenoriat ce dezlănţuie potenţialul uman şi spiritul întreprinzător. De asemenea Acton Institute propune ca măsură promovarea economiilor de piață libere, oneste și competitive – nu a capitalismului oligarhic, sau de cumetrie; încetarea subvențiilor, cartelurilor şi a politicilor protecţioniste ale lumii dezvoltate (acestea dăunează celor săraci și îi protejează pe cei bogați de competiție, dau un avantaj nemeritat marilor afaceri și facilitează corupţia); încetarea transferurilor interguvernamentale și redirecționarea acestora direct către cei vizați, ocolind astfel corupția, evitând deci riscul deturnării fondurilor - situație des întâlnită.

De asemenea, economia nu este un joc de sumă nulă în care oamenii se îmbogățesc numai dacă iau de la ceilalți. Se creează oportunități pentru cei săraci iar economiile țărilor sărace cresc atunci când le este permis să concureze în economia globală și când sunt parte a rețelelor de productivitate și schimb, prin competiție onestă în interiorul unui cadru moral. Afacerile și antreprenoriatul sunt cheia prosperității și creșterii economice. 

Conform Acton Institute, piețele transparente și competitive sunt benefice săracilor, o economie de piață are nevoie, printre altele, de instituții formale și informale pentru a fi justă și durabilă. Aceste instituții includ dreptul la proprietate privată și supremația legii pentru bogați și săraci deopotrivă, respectarea contractelor, dreptul la liberă asociere și liber schimb pentru toți, nu doar pentru cei privilegiați, o cultură bazată pe încredere, o viață vibrantă a comunității și o viziune complexă asupra omului care merge dincolo de conceptul de homo-economicus sau de om ca simplu actor raţional.  Nicio economie de piață nu va fi perfect de justă, dar când aceste instituții lipsesc, în primul rând cei săraci au de suferit. Astfel, pentru a încuraja dezvoltarea umană în mod eficient trebuie favorizate aceste instituții.

resurse: Poverty Cure