Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Economia socială vs. economia de piață

Economia socială, în comparație cu economia de piață, nu are ca scop obținerea profitului, ci îmbunătățirea calității vieții și oferirea de oportunități adresate grupurilor vulnerabile sau în situații de risc.

Ca formă de organizare, entitățile economiei sociale se manifestă sub forma cooperativelor, societățile mutuale, asociații, fundații, etc. Astfel, activitatea este desfășurată în vederea interesului tuturor, spre deosebire de economia de piață, care este un sistem cooperativ în care fiecare individ se integrează din și în vederea propriului interes.

În contextul unei intreprinderi de economie socială sunt urmate valori în vederea apărării și aplicării solidarității și responsabilității și a legăturii strânse între interesele membrilor și al interesului general. Astfel de valori au ca rezultat rolul important în dezvoltarea unei societăți inclusive și participative, în încurajarea și formarea comunității pentru rezolvarea problemelor locale.

Economia de piaţă, pe cealaltă parte, poate fi considerată o economie a cărei organizare şi funcţionare se realizează prin mecanismele pieţei în cadrul unui regim liberal (legislativ, instituţional, politic, etc.) bazat pe proprietatea privată şi fără acţiuni restrictive ale statului.

Astfel, fiecare individ/persoană este liberă: să întreprindă, organizeze, gestioneze şi să conducă o activitate economică urmărindu-şi propriile interese economice ţinând însă cont de necesitatea armonizării acestora cu interesele generale ale societăţii. Scopul final fiind să producă şi să obţină un venit pe care să-l cheltuiască după propria voinţă / dorinţa;

Iniţiativele de economie socială la nivel global a luat diferite forme. Astfel, cele mai răspândite iniţiative din SUA, Canada şi Europa au fost adresate persoanelor fără adăpost şi reprezintă:

- construirea de adăposturi şi azile

- angajarea persoanelor în cadrul întreprinderilor sociale

- suport legal în vederea angajării

- sesiuni de formare

În acelaşi timp, ţările în curs de dezvoltare, au avut focusul pe persoanele stabilite ilegal în anumite încăperi şi aşezări, astfel încât iniţiativele au constat în:

- acorduri

- legislaţie

- împărţirea terenurilor

- reconstrucţii

- îmbunătăţiri

Economia de piaţă, însă, fiind cea care s-a răspândit în toate domeniile în vederea obţinerii de profit, fără a avea un impact social la nivelul unui grup defavorizat.