Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Legea economiei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial

Legea economiei sociale, apărută marți, 28 iulie, în Monitorul Oficial, propune înființarea a două noi tipuri de entități juridice, întreprinderea socială și înteprinderea socială de inserție care vor asigura inserția profesional[ a angajaților din grupuri vulnerabile și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile comunității. 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială va intra în vigoare în 30 de zile de la publicare, pe 27 august.

Vor fi inființate noi tipuri de entități juridice - întreprinderea socială și întreprinderea socială de inserție. Astfel se dorește asigurarea inserției profesionale a angajaților din grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele de etnie romă sau copiii institutionalizați. Aceasta vor contribui la dezvoltarea comunităților locale, la crearea de locuri de muncă și la implicarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în activități cu caracter social și/sau economic. Întreprinderile sociale și cele de inserție, trebuie să asigure o serie de „măsuri de acompaniament pentru inserția profesională a persoanelor vulnerabile”. Măsurile de acompaniament pot fi informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcție de nevoile persoanelor și alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserției sociale și profesionale a angajaților.

Totodată, întreprinderile trebuie să colaboreze atât cu serviciile publice de asistență socială de la nivel județean și local, cât și cu agențiile județene de ocupare a forței de muncă și  cu specialiști în domenii precum psihologie, asistență socială, pedagogie, formare profesională, ocupare, precum și medicină, medicina muncii sau economie socială.

Potrivit legii, întreprinderile sociale pot fi societățile cooperative de gradul 1, dar și cooperativele de credit. Totodată, statutul de intreprindere socială poate fi dobândit și de asociații, fundații, casele de ajutor reciproc ale salariaților sau ale pensionarilor, societăți  agricole, precum și orice alte categorii de persoane juridice de drept privat.

Întreprinderea socială de insertie este întreprinderea socială care are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestora să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale. Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de intreprindere socială de inserție, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum și un element specific de identitate vizuală care se aplică obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Întreprinderile sociale de inserție pot fi finanțate din surse publice și/sau private, naționale ori internaționale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte sursele de finanțare. Întreprinderile sociale de inserție beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale și înregistrarea în Registrul unic de evidență a intreprinderilor sociale.

Autoritatile administrației publice locale pot acorda facilități întreprinderilor sociale de inserție:

– atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul desfașurării activităților pentru care le-a fost acordată marca socială;

– sprijin, în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum și în identificarea unor piețe de desfacere a acestora;

– sprijin în promovarea turismului și activităților conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric si cultural local;

– alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii.

Legea mai stipulează înființarea Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale, care va fi administrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Mai multe detalii despre lege puteti citi aici | Textul legii îl puteți citi aici.