Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Legea economiei sociale intra in vigoare astazi, 27 august 2015.

 

Legea economiei sociale, publicată pe 28 iulie 2015, în Monitorul Oficial, a intrat în vigoare astăzi, 27 august 2015. Legea propune înființarea a două noi tipuri de entități juridice:

 • întreprinderea socială
 • înteprinderea socială de inserție care vor asigura inserția profesional a angajaților din grupuri vulnerabile și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile comunității. 

Economia socială se bazează pe următoarele principii:

 •  prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului
 • solidaritate şi responsabilitate colectivă
 • convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate
 • caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale
 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice
 • alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Legea prevede inființarea unor noi tipuri de entități juridice - întreprinderea socială și întreprinderea socială de inserție.

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere social. Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:

 • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii
 • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

 Astfel se dorește asigurarea inserției profesionale a angajaților din grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele de etnie romă sau copiii institutionalizați. Aceasta vor contribui la dezvoltarea comunităților locale, la crearea de locuri de muncă și la implicarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în activități cu caracter social și/sau economic. Întreprinderile sociale și cele de inserție, trebuie să asigure o serie de „măsuri de acompaniament pentru inserția profesională a persoanelor vulnerabile”.

Măsurile de acompaniament pot fi:

 • informarea
 • consilierea
 • accesul la formele de pregătire profesională
 • adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei
 • accesibilizarea locului de muncă în funcție de nevoile persoanelor
 • alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserției sociale și profesionale a angajaților

Totodată, întreprinderile trebuie să colaboreze atât cu serviciile publice de asistență socială de la nivel județean și local, cât și cu agențiile județene de ocupare a forței de muncă și  cu specialiști în domenii precum psihologie, asistență socială, pedagogie, formare profesională, ocupare, precum și medicină, medicina muncii sau economie socială.

Potrivit legii, întreprinderile sociale pot fi societățile cooperative de gradul 1, dar și cooperativele de credit. Totodată, statutul de intreprindere socială poate fi dobândit și de asociații, fundații, casele de ajutor reciproc ale salariaților sau ale pensionarilor, societăți  agricole, precum și orice alte categorii de persoane juridice de drept privat.

Întreprinderea socială de insertie este întreprinderea socială care are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestora să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Legea mai stipulează înființarea Registrului unic de evidență a întreprinderilor sociale, care va fi administrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

Textul legii îl puteți consulta integral AICI.