Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Protecția mediului

Termenul de mediu a fost folosit începând din secolul al XIX-lea, în sens biologic, de ambianţă naturală a vieţuitoarelor. Ulterior în domeniul geografiei este definit ca spaţul locuit şi influenţat de om. Protecţia mediului presupune ocrotirea atmosferei, solului, apei, florei şi faunei si a sănătății omului.

 

Protecţia mediului se ocupă cu:

 - prevenirea, combaterea, preîntâmpinarea pagubelor;
 - înlăturarea poluanţilor care periclitează nemijlocit sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător, respectiv lichidarea, amortizarea efectelor poluărilor;
 - dezvoltarea ambianţei umane, a mediului antropic;
 - o mai bună gospodărire a resurselor naturale.

 

Protecţia mediului este dezbătută la nivel mondial, fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Acest lucru a impus înfiinţarea unor organizaţii internaţionale ce au ca principale obiective adoptarea unor soluţii de diminuare a poluării şi creşterea calităţii mediului în ansamblu.

 

Cercetările amănunţite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au concretizat prin intermediul unui ansamblu de acţiuni şi măsuri care prevăd: 

 - cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi  sistemele naturale; consecintele acestor interactiuni; resursele naturale trebuiesc utilizate raţional si cu maxim de economicitate;

 - prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi datorate unor cauze naturale;

 - armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu sau a agenţilor economici privind utilizarea factorilor de mediu.

 

Termenul de ”poluare” reprezintă complexul fenomenelor care au schimbat sau tind să schimbe mediul inconjurator în detrimentul calității vieții.

 

Exista mai multe tipuri de poluare a mediului:

 1. Poluarea fizica:

- poluare radioactivă

- poluare termică

- poluare sonoră

 2.  Poluare chimica:

- derivați gazoși ai carbonului și hidrocarburi lichide (în aer și apă)

- materii plastice (în aer, apă și sol)

- pesticide și alți compuși organici de sinteza (în aer, apă și sol)

- derivati ai sulfului (în aer, apa și sol)

- derivati ai azotului (în aer, apă și sol)

- metale grele (în aer, apă și sol)

- fluoruri (în aer, apă și sol)

-particule solide “aerosoli” (în aer și sol)

-materii organice fermentescibile (în apă și sol)

 

3. Poluare biologica:

- contaminarea microbiologică a mediilor inhalate și ingerate (bacterii și virusuri)

- modificări ale biocenozelor prin invazii de specii animale și vegetale.

 

4. Poluare estetica:

- degradarea peisajelor și locurilor prin urbanizare necivilizată sau sistematizare impropriu concepută

- amplasarea de industrii în biotopuri virgine sau puțin modificate de om

 

Odată cu apariţia şi amplificarea problemelor ecologice, mai ales în a doua jumătate a secolului XX se afirmă o concepţie holistică privind mediul ca obiect de interes şi de acţiune publică, ce s-a reflectat cu termenii actelor normativelor adoptate în unele ţări europene, la sfârşitul anilor '60 (Precum National Environmental Policy Act S.U.A. 1969), precum şi în documentele primei Conferinţe a Naţiunilor Unite privind mediul (Stockholm, iunie 1972).

 

Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul de deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective.

În ceea ce privesc modalităţile de protejare trebuie soluţionate trei categorii de probleme:

- crearea unui sistem legislativ şi institutuţional adecvat şi eficient care să garanteze respectarea legilor în vigoare.

- evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de suportare a acestora.

- elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional referitor la protejarea mediului.

  

Legislatia mediului este un domeniu foarte vast alcatuit din nenumărate acte normative (hotărâri și ordonanțe de Guvern, ordine emise de diferite autorități, regulamente UE etc.)

 

Politica de mediu a UE aderă la două principii fundamentale:

principiul precauţiei - dacă o politică sau o activitate riscă să dăuneze mediului sau sănătăţii umane, se iau măsuri;

principiul „poluatorul plăteşte” - poluatorul are responsabilitatea de a preveni şi remedia eventualele daune asupra mediului.

 

Pe de altă parte, există motive de optimism. Conform MIT Technology Review, în ultimii ani națiunile industrializate au înregistrat o scădere a nivelului emisiilor de gaze care produc efectul de seră. Nivelul acestora a scăzut cu 1,3 procente în 2012, cea mai mare scădere fiind înregistrată în SUA. Scăderea nivelului emisiilor este, în SUA, cauzată de diminuarea consumului de cărbune folosit în producția de electricitate, respectiv creșterea cantității de electricitate produsă folosind combistibili mai "curați", în special gaze naturale. Resurse: 1, 2, 3