Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Rolul economiei sociale în dezvoltarea locală

Dezvoltarea locală constă în colaborarea dintre sectorul public, privat şi non‑profit. Practic cele 3 sectoare lucrează împreună în vederea creării unor condiţii mai bune pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă într-o comunitate, astfel încât creșterile să fie sustenabile.

În ceea ce privește strategiile de dezvoltare locală presupun beneficii și avantaje în 2 direcții: cea economică și cea socială - unde direcția socială se referă la dezvoltarea capitalului uman, un grad ridicat de transparenţă al instituţiilor și o atitudine proactivă în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă

La nivel local, impactul unei atitudini pozitive în ceea ce privește economia socială are rol în procesul de inovare socială, având în vedere produsele și serviciile realizate.

De altfel, acest tip de economie intră în competiție cu ideea de responsabilitate socială corporatistă (CSR) - concept ce se referă la includerea problemelor sociale și de mediu în acțiunile intreprinderii asigurând, astfel, succesul economic al unei afaceri.

Deși abordarea este pragmatică, scopul final fiind rezultatul economic, atitudinea unui antreprenoriat responsabil joacă un rol important în construirea unei imagini pozitive în societate. Oamenii își doresc un colaborator care oferă servicii și produse calitative, dar care este implicat responsabil și pe plan social sau de mediu. Sunt lucruri prin care companiile sociale își respectă clienții, furnizorii și urmăresc etica angajaților.

La nivel local, economia socială și responsabilitatea socială corporatistă nu sunt elemente foarte bine cunoscute de către membrii comunității, astfel încât grupurile de inițiativă sau companiile oferă cursuri de formare, organizează și susțin inițiative sportive, culturale și educaționale, demareaza campaii de conștientizarea a diverselor probleme cu care se confruntă comunitatea, etc.

Așadar, intreprinderile sociale fiind motorul dezvoltării locale prin activităţile pe care le derulează în vederea mobilizării resurselor locale are ca beneficii:

-       creșterea încrederii între membrii comunității și instituții

-       creșterea nivelului de coeziunea socială

-       stimularea inovării de produse, servicii și procese cu impact social

-       creșterea numărului de structuri locale de dezvoltare (e.g. grupuri de inițiativă și acțiune)

-       dezvoltarea calității mediului și vieții

-       promovarea colaborării dintre cele 3 sectoare

-       crearea și dezvoltarea cooperativelor cu rol de agenți economici sau de incluziune socială

-       investiții în cursuri de formare, de care beneficiază atât individul, cât și afacerea

-       organizarea și susținerea evenimentelor sportive, culturale și educaționale

-       creșterea conștientizării importanței voluntariatului

-       crearea unor oportunități cu rol în conservarea mediului, eficiență energetică, prevenirea poluării, reciclarea și reutilizarea produselor, etc.